Menu

Zajęcia szkolne dla dzieci z koczowiska

„Nauka nie ma żadnej ojczyzny, gdyż wiedza ludzka obejmuje cały świat” Ludwik Pasteur

Od 2012 roku zespół członkiń, wolontariuszek i wolontariuszy Nomady, prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności rumuńskich Romów mieszkających we Wrocławiu. Na zajęcia uczęszczają dzieci w wieku od 4 do 15 lat. Większość z nich nie miała nigdy możliwości podjęcia jakiejkolwiek nauki.

Czytaj więcej...

Integracja - pozytywne praktyki

Raport "Sytuacja romskich obywateli UE przemieszczających się i osiedlających w innych państwach członkowskich UE. Wybrane pozytywne inicjatywy" z listopada 2009 przedstawia syntezę informacji o pozytywnych inicjatywach mających na celu integrację społeczną Romów mieszkających w państwach członkowskich UE.

Przedmiotem badań są doświadczenia romskich obywateli UE korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu. Badania odnotowują pozytywne inicjatywy mające na celu społeczną adaptację Romów mieszkających w UE w państwach członkowskich innych niż ich własne. Inicjatywy takie są często otoczone szerszą polityką integracji społecznej Romów.

Czytaj więcej...

Wsparcie dla Romów rumuńskich

Społeczność Romów rumuńskich we Wrocławiu liczy około 70 osób. Grupa ta jest płynna i zmienia się zarówno ilość jej członków, jak i struktura społeczna. Pierwsi przedstawiciele tej grupy pojawili się w Wrocławiu pod koniec lat 90 na fali zmian systemowych krajów Bloku Wschodniego, które to zmiany umożliwiły im przemieszczanie się po krajach Unii Europejskiej. Grupa mieszkająca we Wrocławiu składa się z wielopokoleniowych rodzin a 70% tej społeczności stanowią dzieci. Od końca roku 2011 Stowarzyszenie NOMADA pozostaje w stałym kontakcie z grupą.

Czytaj więcej...