Menu

School classes for children from roma encampment

Science has no fatherland, for human knowledge covers the whole world Ludwik Pasteur

Starting in 2012, band members, volunteers and volunteer Nomads organized educational activities for children and young people within the community of Romanian Roma living in Wroclaw. The children attend classes from the age of 4 to 15 years. Most of them never had a real opportunity of taking any science classes.

Read more ...

Integration - good practices

Raport "Sytuacja romskich obywateli UE przemieszczających się i osiedlających w innych państwach członkowskich UE. Wybrane pozytywne inicjatywy" z listopada 2009 przedstawia syntezę informacji o pozytywnych inicjatywach mających na celu integrację społeczną Romów mieszkających w państwach członkowskich UE.

Przedmiotem badań są doświadczenia romskich obywateli UE korzystających z prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu. Badania odnotowują pozytywne inicjatywy mające na celu społeczną adaptację Romów mieszkających w UE w państwach członkowskich innych niż ich własne. Inicjatywy takie są często otoczone szerszą polityką integracji społecznej Romów.

Read more ...

Support for the Roma romanian

Społeczność Romów rumuńskich we Wrocławiu liczy około 70 osób. Grupa ta jest płynna i zmienia się zarówno ilość jej członków, jak i struktura społeczna. Pierwsi przedstawiciele tej grupy pojawili się w Wrocławiu pod koniec lat 90 na fali zmian systemowych krajów Bloku Wschodniego, które to zmiany umożliwiły im przemieszczanie się po krajach Unii Europejskiej. Grupa mieszkająca we Wrocławiu składa się z wielopokoleniowych rodzin a 70% tej społeczności stanowią dzieci. Od końca roku 2011 Stowarzyszenie NOMADA pozostaje w stałym kontakcie z grupą.

Read more ...