Menu

NEWSLETTER CZERWIEC 2015

WROCŁAW DLA WSZYSTKICH BEZ NIENAWIŚCI

5 czerwca przez Wrocław przeszła już po raz trzeci parada uliczna pod hasłem “Wrocław dla Wszystkich bez Nienawiści”

relacja z wydarzenia: https://www.youtube.com/watch?v=xiMfgj1gh0s&feature=youtu.be 

strona na facebook'u: https://www.facebook.com/WroclawDlaWszystkich 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA NA RZECZ ROMSKICH MIGRANTÓW - ciąg dalszy

9 i 23 czerwca w siedzibie Fundacji Dom Pokoju w Infopunkcie Nadodrze (Łokietka 5) odbyły się kolejne spotkania osób włączonych w prace grupy roboczej powstałej w czasie IV Forum ds. lokalnych polityk migracyjnych http://politykimigracyjne.pl/  (14-17 maja 2015, Wrocław)

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROMNI 2015 DEBATA O SYTUACJI KOBIET ROMSKICH W POLSCE

12 czerwca przedstawiciele Stowarzyszenia Nomada wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez profesor Małgorzatę Fuszarę, Pełnomocniczkę Rządu ds. Równego Traktowania, która odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

http://rownetraktowanie.gov.pl/aktualnosci/romni-2015-debata-o-sytuacji-kobiet-romskich-w-polsce

W czasie tego wydarzenia przedstawiciele Rządu i Prezydenta RP odznaczyli zasłużone działaczki społeczne - Marię Delimatę http://jednizwielu.pl/?person=maria-delimata , Krystynę Markowską http://jednizwielu.pl/?person=krystyna-markowska , Stanisławę Mirgę http://jednizwielu.pl/?person=stanislawa-mirga  i Izabelę Stankiewicz http://ro.com.pl/iza-stankiewicz-odebrala-srebrny-krzyz-zaslugi/01215582

fot.KPRM

Specjalne wyróżnienie od Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania otrzymała Krystyna Gil http://jednizwielu.pl/?person=krystynagil, organizatorka i prezeska pierwszego w Polsce stowarzyszenia kobiet romskich.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[email protected] MIŁOŚCI WE WROCŁAWIU!

W dniach 19-21 czerwca na jednym z wrocławskich podwórek spotkały się dzieci i młodzież z Nadodrza i wrocławskiego koczowiska, które pod czujnym okiem Dariusza Paczkowskiego z Fundacji Klamra https://www.facebook.com/FundacjaKlamra?fref=ts i Małgorzaty Mirgi z Romskiego Stowarzyszenia Oświatowego Harangos https://www.facebook.com/pages/Romskie-Stowarzyszenie-O%C5%9Bwiatowe-Harangos/108117275929650?fref=ts stworzyły wspólne graffiti. Akcję przygotowało Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie „Trampolina” https://www.facebook.com/StowarzyszenieAktywnychSpolecznieTrampolina?fref=ts  przy współpracy ze Stowarzyszeniem Nomada.

Akcja odbyła się w ramach projektów:  "[email protected] Miłości" (Fundacja Klamra),  "Profilaktyczny program streetworkerski dla młodzieży z Nadodrza" (Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie "Trampolina"). Oba projekty są realizowane w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego ze środków EOG. 

   

fot.Anna Szczęśniak, Aneta Stefańska

W czasie trwania akcji odwiedziła nas grupa młodzieży z Autorskiego Liceum Artystycznego we Wrocławiu i Carl-Freidrich-Gauß Schule w Hannoverze, która realizowała projekt dotyczący edukacji Romów, pytając o to czy jest to forma asymilacji, integracji czy wykluczenia. Przy tej okazji poznaliśmy Reinholda Baaske, nauczyciela historii ze szkoły w Hannoverze, który jest Przewodniczącym Związku Romów i Sinti w Dolnej Saksonii.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

26 czerwca zakończył się pierwszy rok szkolny dzieciaków z koczowiska. Uczniowie i uczennice Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego, w towarzystwie swoich rodziców, otrzymali od dyrektora szkoły i zespołu nauczycielskiego świadectwa oraz upominki. W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Nomada i Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa.

 

 

 

Uczniom, uczennicom, a także osobom zaangażowanym w proces edukacji dzieci romskich migrantów gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszym procesie kształcenia!  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WARSZTATY STOWARZYSZENIA NOMADA

29 czerwca w Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu odbył się pierwszy z serii warsztatów dotyczących współpracy ze społecznością Romów rumuńskich. W spotkaniu wzięło udział 10 przedstawicielek instytucji publicznych i pozarządowych (m.in. Urząd Wojewódzki, Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja). Warsztaty prowadzili Marcin Fiedorowicz - certyfikowany trener antydyskryminacyjny i Maciej Mandelt - asystent rodzin romskich ze Stowarzyszenia Nomada.

 

Warsztaty są częścią projektu “Przeciwdziałanie wykluczeniu systemowemu Romów rumuńskich”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, realizowanego przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOTKANIE DOTYCZĄCE EDUKACJI DZIECI ROMSKICH

30 czerwca przedstawicielki Stowarzyszenia Nomada wzięły udział w spotkaniu podzespołu ds. edukacji przy Wojewodzie Dolnośląskim, który zajmuje się włączaniem dzieci romskich migrantów z Wrocławia do systemu edukacji.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           

NOWY PROJEKT STOWARZYSZENIA NOMADA   

Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało Stowarzyszeniu Nomada zlecenie na wsparcie zadania publicznego pt. "Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku międzykulturowym”. Projekt ma służyć wsparciu dzieci oraz ich rodziców w procesie edukacji w szkole podstawowej. Jednymi z planowanych działań są wyjazdy wakacyjne i zajęcia sportowe, a także działania mediacyjne w środowisku szkolnym.

Projekt trwa od lipca do 30 listopada 2015 roku. Kwota dotacji wynosi 41 425 złotych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NEWSLETTER MAJ 2015

IV Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych

W dniach 14-17 maja we Wrocławiu odbyło się IV Forum do spraw Lokalnych Polityk Migracyjnych, którego gospodynią była NOMADA https://www.youtube.com/watch?v=_b_rYMgY05Y&feature=youtu.be

Link do strony wrocławskiej edycji Forum: http://politykimigracyjne.pl/forum-2015/forum-wroclaw 

Jest to jeden z elementów projektu Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Imigrantów, który ma na celu włączenie migrantów i tematyki migracyjnej w główny nurt debaty publicznej. Projekt zakłada kontynuację tworzenia narzędzi służących aktywnemu włączaniu imigrantów w życie publiczne, w tym debatę dotyczącą ich samych, w celu wypracowania rekomendacji dla władz szczebla lokalnego.

Projekt jest realizowany przez Fundację Inna Przestrzeń http://www.przestrzen.art.pl/ w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Homo Faber http://www.hf.org.pl/ao/index.php , Urzędem miasta stołecznego Warszawy http://www.um.warszawa.pl/ oraz Icelandic Human Rights Centre https://www.facebook.com/ICEHR?fref=ts

Miasto Wrocław objęło patronat nad wydarzeniem http://www.wroclaw.pl/1417-maja-forum-ds-lokalnych-polityk-migracyjnych

Działania na rzecz migrantów we Wrocławiu zostały docenione wyróżnieniem “Miasta Otwarte”

http://politykimigracyjne.pl/images/demo/NagrodaMiastaOtwarte.pdf

Projekt jest realizowany przy współpracy z Krajową Platformą Współpracy na rzecz Integracji

https://www.facebook.com/krajowaplatforma

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na początek zapraszamy do obejrzenia materiału:

Romowie w Polsce. Integracja z romskimi imigrantami z Rumunii, który powstał w czasie IV Forum

https://www.youtube.com/watch?v=IFNVc5pNBjA 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grupy robocze - praca ekspertów na rzecz integracji z romskimi migrantami

W wydarzeniu wzięło udział ponad sto osób z sektorów - administracji centralnej, samorządowej, organizacji pozarządowych, aby skoncentrować się na problemach i wyzwaniach związanych z procesem integracji z migrantami w Polsce. Praca podczas Forum zorganizowana była wokół grup roboczych, paneli tematycznych oraz prezentacji eksperckich.

Tematem pracy jednej z grup roboczych była: Międzysektorowa współpraca na rzecz integracji z romskimi migrantami ekonomicznymi w Polsce

http://politykimigracyjne.pl/component/k2/item/348-miedzysektorowe-dzialania-na-rzecz-integracji-z-romskimi-migrantami-ekonomicznymi-w-polsce

W pracach grupy wzięło udział ponad 20 osób reprezentujących:

  • administrację Unii Europejskiej,
  • Rząd RP
  • urzędy wojewódzkie (Wrocław, Warszawa),
  • Urząd Miasta Wrocławia,
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
  • organizacje pozarządowe: z Wrocławia (Nomada http://nomada.info.pl/ ), Poznania (Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów http://www.wsl-poznan.pl/ ) i Gdańska (Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek http://cwii.org.pl/ )

          

Prace grupy wsparli swoją wiedzą eksperci - cyganolodzy, psychologowie, mediatorzy, specjaliści z zakresu strategii integracyjnych Romów w Europie: prof. Barbara Weigl z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej http://www.wsns.aps.edu.pl/instytut-psychologii-stosowanej/sylwetki-naukowe/weigl-barbara.aspx, dr Joanna Kostka z Central European University http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/ue/20150105/niech-pani-torebke-mocniej-trzyma-bo-tu-cyganie-kradna , Dorota Whitten - mediatorka i specjalistka z zakresu zarządzania konfliktem z Fundacji Dom Pokoju http://ekspertki.org/ekspertki/dorota-whitten/ , Andrzej Grzymała- Kazłowski, współautor pierwszego rządowego programu na rzecz społeczności romskiej. Grzymała - Kazłowski jest pomysłodawcą Muzeum Kultury Romów http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34862,16305561,Powstaje_Muzeum_Romow__Pokaza_m_in__cyganskie_wozy.html  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efektem pracy grupy roboczej jest deklaracja współpracy przedstawicieli różnych sektorów zmierzająca do poprawy sytuacji romskich migrantów ekonomicznych mieszkających w Polsce.

Platforma do współpracy jest otwarta na wzmacnianie swojej działalności poprzez udział kolejnych ekspertów. Jednym z jej celów jest także praca nad modelami rozwiązań dla innych miejscowości.

Obszary, na których skupia się praca zaangażowanych uczestników procesu integracji z Romami to:

*bezpieczeństwo

*opieka zdrowotna

*edukacja

*pomoc socjalna

*pomoc prawna

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezentacje eksperckie

Podczas IV Forum odbył się także szereg prezentacji eksperckich z różnych dziedzin życia migrantów w Polsce. Jedną z nich była prezentacja dr Joanny Kostki, absolwentki Central European University pt. “Romowie - migranci bez praw. Migracja Romów na terenie Unii Europejskiej”. Podczas prezentacji przedstawione i omówione zostały kwestie migracji ekonomicznej w Unii Europejskiej w kontekście segregacji oraz uprzedzeń względem migrujących Romów na przykładzie polityk realizowanych w państwach Europy - Francji i Włoszech.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Debaty

Jednymi z głównych wydarzeń w ramach IV Forum były otwarte debaty. Jedna z nich była poszukiwaniem odpowiedzi na pytanieJak wyobrażamy sobie przyszłość Romów rumuńskich?” W debacie wzięli udział:

Barbara Weigl, Instytut Psychologii Stosowanej Akademii Pedagogiki Specjalnej

Draginia Nadażdin, Amnesty International Polska

Agata Ferenc, Stowarzyszenie Nomada

Manuela Pliżga-Jonarska, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Andrzej Grzymała Kazłowski, cyganolog

Spotkanie prowadziła: Elżbieta Osowicz, dziennikarka Polskiego Radia Wrocław

       


Uczestnicy próbowali zastanowić się i ocenić czy możliwa jest międzysektorowa współpraca na rzecz romskich migrantów ekonomicznych oraz czy jesteśmy w stanie razem dążyć się do integracji z ludźmi żyjącymi poza marginesem systemu społecznego i politycznego - reprezentującymi kulturę różną od kultury społeczeństwa większościowego.

Cała debata dostępna tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=eAwuLBBSnwo 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontynuacja współpracy po Forum

19 maja, dwa dni po zakończeniu IV Forum ds. lokalnych polityk migracyjnych, część uczestników grupy roboczej spotkała się w Fundacji Dom Pokoju, która zaproponowała swoje wsparcie w działalności grupy - poprzez udział i moderację jej pracy. W ten sposób grupa złożona z przedstawicieli różnych sektorów kontynuuje w regularnym trybie pracę rozpoczętą w czasie IV Forum.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posiedzenie Zespołu Wojewody Dolnośląskiego ds. sytuacji Romów rumuńskich

Tydzień później, 26 maja w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie uczestników Zespołu Wojewody Dolnośląskiego ds. sytuacji Romów rumuńskich

Spotkanie dotyczyło edukacji dzieci i młodzieży, która od przeszło roku bierze udział w formalnych indywidualnych zajęciach szkolnych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych - Nomady http://roma.nomada.info.pl/ , Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa http://www.silesius.org.pl/ , Fundacji Pokoju http://www.dompokoju.org/Home

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dziękujemy!

Stowarzyszenie Nomada chce podziękować wszystkim uczestnikom i uczestniczkom IV Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych i wszystkim, którzy włączyli się w jego przygotowanie i realizację.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

realizacja materiałów fotograficznych i filmowych: Kontrplan; opracowanie merytoryczne: Dawid Krawczyk 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NEWSLETTER MARZEC/KWIECIEŃ 2015

PRZECIWKO WYKLUCZENIU ROMÓW 

Stowarzyszenie Nomada realizuje projekt “Przeciwdziałanie wykluczeniu systemowemu społeczności Romów rumuńskich 

http://roma.nomada.info.pl/projekty/71-projekt-przeciwdzialanie-wykluczeniu-systemowemu-spolecznosci-romow-rumunskich

Jednym z elementów projektu jest kurs języka polskiego dla romskich migrantek i migrantów mieszkających we Wrocławiu

                                 

Stowarzyszenie Nomada wspiera Romów rumuńskich podczas przechodzenia procedur administracyjnych koniecznych do zarejestrowania pobytu obywateli Unii Europejskiej w Polsce. Asystenci Nomady wyjaśniają migrantom prawa jakie im przysługują, a także spoczywające na nich obowiązki wynikające z pobytu w Polsce. Na półmetku trwającego projektu (marzec 2015) pięć osób zarejestrowało swój pobyt na terenie RP.

Doświadczenia zebrane w czasie trwania projektu zostaną opisane i przedstawione w specjalnej broszurze, a także podczas szkoleń skierowanych do m.in. przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych i pracodawców.

Projekt Stowarzyszenia Nomada był jednym z tematów podjętych podczas spotkania z dyrekcją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu

Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

 

Szczepienia

W marcu odbyła się akcja szczepień ochronnych dzieci i młodzieży.  Akcją zostało objętych czternaście osób. Została ona przeprowadzona przy współpracy Nomady i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu.

Zbiórka pieniędzy na leczenie dzieci

Prezentujemy pierwszy okresowy raport z realizacji projektu wsparcia opieki zdrowotnej dla dzieci z koczowiska, które rozpoczęły edukację szkolną

http://www.globalgiving.org/projects/medical-care-roma-schoolchildren-in-poland/updates/ 

Akcja crowdfundingowa trwa od grudnia 2014 roku. W ramach podjętych działań piątka dzieciaków regularnie odwiedza dentystę. Zbiórka pieniędzy na opiekę medyczną dla dzieci trwa na:

http://www.globalgiving.org/projects/medical-care-roma-schoolchildren-in-poland/

 

                                                                                Medical Care for 15 Romanian Roma Schoolchildren

Give Now

                                                                                                                                                                                                

Romowie w XXI wieku 

Przedstawiciele stowarzyszenia Nomada wzięli udział w konferencji „Dokąd zmierzamy? – Romowie w XXI wieku”, która odbyła się w dniach 12-13 marca w Radomiu. Wydarzenie było organizowane przez Radomskie Stowarzyszenie Romów Romano Waśt - Pomocna Dłoń http://www.romowieradom.pl/

Spotkanie w muzeum etnograficznym

20 marca razem z grupą mieszkańców koczowiska wzięliśmy udział w pokazie filmu “Romowie” w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu http://www.muzeumetnograficzne.pl/.

Obraz opowiadający o Romach i Romni żyjących na Dolnym Śląsku jest częścią filmowego cyklu zrealizowanego w ramach projektu „Dolny Śląsk. Lud, jego zwyczaje, sposób życia, pieśni, muzyka i tańce...”

Dokument jest dostępny w sieci na:  https://www.youtube.com/watch?v=V1TTW1HNwD4

Polecamy rozmowę

Polecamy lekturę wywiadu z przedstawicielką Stowarzyszenia Nomada - Agatą Ferenc 

http://www.romologica.net/romologica-net/magazyn/2015-04/201504-art-Rozmowa-z-Agat%C4%85-Ferenc.html

Sprawa Romów rumuńskich w Gdańsku

W poprzednim newsletterze informowaliśmy o umorzeniu przez gdańską prokuraturę śledztwa w sprawie wysiedlenia Romów z ogródków działkowych w Gdańsku w sierpniu 2014 roku.

Stowarzyszenie Nomada, które o sprawie poinformowało prokuraturę, postanowiło nie wnosić zażalenia na jej decyzję m.in ze względu na sytuację romskiej rodziny, która w tej sytuacji byłaby narażona na wzmożony stres 

http://wiadomosci.onet.pl/trojmiasto/gdansk-nie-bedzie-odwolania-ws-eksmisji-romskiej-rodziny/zsv1b6

Spotkanie z rodzinami romskimi dotyczące edukacji dzieci

14 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 20 we Wrocławiu odbyło się spotkanie z rodzicami dzieci, które od roku biorą udział w zajęciach indywidualnego nauczania, przygotowujących część z nich do podjęcia regularnej edukacji.

W spotkaniu zorganizowanym przez dyrekcję szkoły wzięli udział przedstawiciele Zespołu Wojewody Dolnośląskiego ds. sytuacji Romów rumuńskich we Wrocławiu, Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a  także Konsul Rumunii w Polsce.

Razem z rodzinami romskimi w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia Nomada. 

Informacja na temat spotkania znajduje się na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

http://duw.pl/pl/biuro-prasowe/aktualnosci/10737,Spotkanie-z-rodzicami-romskich-dzieci.html

Dziękujemy!

Chcemy podziękować Stowarzyszeniu Rita Baum http://ritabaum.pl/ za wsparcie w postaci opłacenia obiadów szkolnych dla uczennic i uczniów. Dzięki Wam ekipa jest najedzona i może skupić się na nauce!

Nauka pływania

Od kilku miesięcy czwórka dzielnych chłopaków chodzi na zajęcia pływackie pod czujnym okiem supertrenera Daniela Giełdy. Dzieciaki pilnie ćwiczą kolejne style i pomagają w nauce swoim nowopoznanym koleżankom i kolegom z basenu.

                                                                          

Głośno o Królowej

“Królowa Ciszy” odnosi coraz większe sukcesy. Po entuzjastycznym przyjęciu w Polsce film Agnieszki Zwiefki był pokazywany na festiwalu DOK.fest w Monachium https://www.dokfest-muenchen.de/filme_view_web.php?fid=7707, miał swoją premierę na największym festiwalu filmów dokumentalnych w Ameryce Pólnocnej - w Toronto na Hot Docs Canadian International Documentary Festival http://boxoffice.hotdocs.ca/WebSales/pages/info.aspx?evtinfo=38285~446634ba-e848-4237-9b3c-72aceddb5263&

Denisa zatańczyła także na ekranach telewizorów w Szwecji http://www.svt.se/dox/tystnadens-drottning i Finlandii http://areena.yle.fi/1-2646191 (film emitowały stacje telewizji publicznych obu krajów), a także we Francji i Niemczech na antenie ARTE http://www.arte.tv/sites/fr/das-arte-magazin/2015/05/05/die-konigin-der-stille/

“Królowa Ciszy” bierze udział w konkursie filmów dokumentalnych na 55. Krakowskim Festiwalu Filmowym! http://www.krakowfilmfestival.pl/pl/filmy/konkursowe/4759/krolowa-ciszy

Polecamy stronę filmu http://thequeenofsilence.com/

oraz profil na facebooku https://www.facebook.com/thequeenofsilencefilm?fref=ts

Romowie własnym głosem o sobie

22 kwietnia przedstawiciele Fundacji Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych przyjechali do Wrocławia, aby spotkać się z mieszkańcami koczowisk i przeprowadzić z nimi rozmowy, których celem jest diagnoza sytuacji romskich migrantów mieszkających w Polsce http://www.zobsie.pl/romowie. Nomada jest partnerką Fundacji w projekcie “Migranci romscy pochodzenia rumuńskiego w Polsce - własnym głosem o sobie”.

 

 

Newsletter styczeń/luty 2015

RAPORT O INTEGRACJI Z ROMAMI RUMUŃSKIMI WE WROCŁAWIU

23 stycznia w klubokawiarni Zemsta w Poznaniu odbyło się spotkanie „Mniejszość bez praw. Sytuacja prawna ekonomicznych migrantów romskich w Polsce”. Rozmowie zorganizowanej przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów towarzyszyła m.in. prezentacja raportu Stowarzyszenia Nomada  "Wykluczenie systemowe a integracja. Sprawa Romów rumuńskich mieszkających we Wrocławiu"

Czytaj więcej...

Newsletter - grudzień 2014

NOWY RAPORT NOMADY

19 grudnia we wrocławskim Teatrze Muzycznym Capitol odbyła się prezentacja raportu Stowarzyszenia Nomada pt.: "Wykluczenie systemowe a integracja. Sprawa Romów rumuńskich mieszkających we Wrocławiu". Wydarzeniu towarzyszyła otwarta debata poświęcona sprawie Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia.

Czytaj więcej...

Newsletter październik 2014

W ramach projektu „Assisting the Empowerment and Social Inclusion of the Romanian Roma Community Residing in Wrocław”, który Nomada realizuje wraz z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy (OBWE) w Europie, przeprowadzono szkolenia dla członków społeczności romskiej z praw i obowiązków obywateli z przedstawicielami instytucji porządku publicznego (policja, straż miejska), podejmującymi działania interwencyjne.

Czytaj więcej...

Newsletter wrzesień 2014

W poprzednim newsletterze informowaliśmy Państwa o bardzo trudnej sytuacji romskiej rodziny z Gdańska, która po bezprawnym wysiedleniu przez urzędników, pilnie potrzebowała wsparcia.

Do zaangażowanych w sprawę rumuńskich Romów (Amnesty International, Nomada, aktywiści, twórcy i dziennikarze) dołączył także Rzecznik Praw Obywatelskich, kierując list do prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza (załącznik LIST), w którym prosi o wyjaśnienia działań władz miasta.

Czytaj więcej...

Newsletter sierpień 2014

Newsletter, który Państwu przekazujemy, jest poświęcony dramatycznej sytuacji Romów rumuńskich w Gdańsku, którzy zostali przymusowo wysiedleni z miejsca, w którym mieszkali od kilku lat. Ich domy zostały zniszczone i tym sposobem Romowie stali się bezdomni. Sytuacja zmienia się każdego dnia. Romów wspierają niezależni społecznicy i organizacje pozarządowe. Po raz kolejny okazuje się, że administracja lokalna nie posiada narzędzi, które mogłyby zapewnić stabilny byt skrajnie wykluczonym migrantom.

Czytaj więcej...

Newsletter lipiec 2014

Zespół Doradczy Wojewody Dolnośląskiego ds. Romów rumuńskich we Wrocławiu

31 lipca, w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, odbyło się trzecie spotkanie Zespołu Doradczego do spraw sytuacji Romów rumuńskich we Wrocławiu. W spotkaniu wzięła udział część stałych członków Zespołu oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych m.in. Stowarzyszenia NOMADA, Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa i Fundacji La Strada. Spotkanie prowadził Tomasz Bruder - dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Czytaj więcej...