Menu

W ramach projektu „Assisting the Empowerment and Social Inclusion of the Romanian Roma Community Residing in Wrocław”, który Nomada realizuje wraz z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy (OBWE) w Europie, przeprowadzono szkolenia dla członków społeczności romskiej z praw i obowiązków obywateli z przedstawicielami instytucji porządku publicznego (policja, straż miejska), podejmującymi działania interwencyjne.

[LINK - strona romska]

Natomiast w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu społeczności Romów rumuńskich” realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, przeprowadzono rozmowy i wizyty w instytucjach publicznych (Powiatowy Urząd Pracy, NFZ i ministerstwo Zdrowia, Konsulat Rumunii, instytucje świadczące pomoc medyczną). Celem jest uzyskanie informacji o możliwościach korzystania z usług tych instytucji przez obywateli innych krajów członkowskich EU.

-----------------------

W październiku odbyły się kolejne spotkania przedstawicieli Nomady z pracownikami instytucji publicznych. Nomada jest w kontakcie z zespołem doradczym Wojewody Dolnośląskiego ds. sytuacji Romów rumuńskich (spotkanie 08.10.2014). Prowadzone są także rozmowy z przedstawicielami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 17 października asystenci rodzin romskich z Nomady spotkali się z pracownikami terenowymi MOPS-u w celu wymiany informacji i planowania wspólnych działań terenowych.

O konieczności zmian prawnych na szczeblu krajowym, odnośnie praw migrantów z UE, mówiła Rzecznik Praw Obywatelskich profesor Irena Lipowicz. RPO interweniował kilkukrotnie w sytuacjach naruszania praw Romów migrujących. Profesor Lipowicz zwróciła także uwagę na działalność Nomady, dzięki której, w „sprawie romskiej” we Wrocławiu, udało się uniknąć “katastrofy”. Rozmowa Jacka Żakowskiego z Ireną Lipowicz (31.10.2014):

[LINK - Radio TOK FM]

-----------------------

W Gdańsku, o którym pisaliśmy w poprzednim biuletynie - zmiany. W reportażach Aleksandry Kozłowskiej i na zdjęciach Przemysława Kozłowskiego wysiedlona rodzina Romów opowiada o swoim codziennym życiu:

[LINK - Gazeta Wyborcza Trójmiasto]

Z początkiem października rozpoczął się pilotażowy program pomocy wysiedlonej rodzinie. Projekt jest finansowany ze środków gminy Gdańsk, a realizowany przez lokalną organizację pozarządową - Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek (http://cwii.org.pl/)

[LINK - Gazeta Wyborcza Trójmiasto]

Przypominamy, że władze Gdańska zadeklarowały gotowość do wspólnego działania na rzecz zmian na poziomie państwowym, zmierzającego do poprawy sytuacji nisko uposażonych migrantów o nieuregulowanym statusie, mieszkających w Polsce.

W sprawie nielegalnego wysiedlenia Romów z gdańskiego Jelitkowa toczy się śledztwo podjęte przez prokuraturę. Wysiedlenia Romów są stałym zjawiskiem w całej Europie. Przypomina o tym dr Marcin Szewczyk na swoim blogu: [LINK - blog]

-----------------------

Sytuacja romskich migrantów we Wrocławiu i Gdańsku stała się jednym z elementów toczącej się obecnie kampanii wyborczej. O wysiedleniu w Gdańsku i sytuacji we Wrocławiu rozmawiali kandydaci na prezydentów miast w debatach organizowanych przez radio TOK FM i Gazetę Wyborczą:

Debata w Gdańsku (09.10.2014) [LINK - Radio TOK FM]

Debata we Wrocławiu (29.10.2014) [LINK - Radio TOK FM]

W obu debatach kandydaci mówili o “konflikcie” i “równości” wobec prawa.

http://roma.nomada.info.pl/newsy-pl/item/361-romowie-w-kampanii-wyborczej

Kampanię samorządową we Wrocławiu wykorzystał także skrajnie prawicowy Ruch Narodowy, który zorganizował konferencję prasową swojego kandydata w wyborach na prezydenta Wrocławia w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkałego przez Romów (28.10.2014). Wystąpieniem nie zainteresowali się sąsiedzi Romów, czego najwidoczniej oczekiwali organizatorzy. Do przemawiającego wyszli Romowie wraz z grupą polskich przyjaciół, aktywistów i społeczników i wspólnie wyrazili swoją dezaprobatę dla tego typu wystąpień o antyromskim charakterze.

[LINK - Gazeta Wyborcza]

7 października rząd ogłosił "Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020". Program nie obejmuje Romów migrujących z innych państw. Migranci o nieuregulowanym statusie w Polsce nie są objęci wsparciem ze strony instytucji publicznych. Polecamy rozmowę z Andrzejem Grzymałą-Kazłowskim, jednym z autorów “Programu” z poprzednich lat:

[LINK - Polskie Radio]

Tydzień wcześniej Najwyższa Izba Kontroli podjęła kontrolę poprzedniego “Programu”. Informacja o planowanej kontroli pojawiła się na początku roku. Jak informowały media jednym z powodów jej przeprowadzenia była sytuacja Romów rumuńskich z Wrocławia.

[LINK - Krytyka Polityczna]

http://roma.nomada.info.pl/images/newsletter/baner.png

Zapraszamy do odwiedzania stron internetowych:

http://roma.nomada.info.pl/

http://nomada.info.pl/

https://www.facebook.com/taborwroclaw

https://www.facebook.com/nomada.wroclaw

Zachęcamy także do zapisywania się do naszego newslettera!