Menu

NOWY RAPORT NOMADY

19 grudnia we wrocławskim Teatrze Muzycznym Capitol odbyła się prezentacja raportu Stowarzyszenia Nomada pt.: "Wykluczenie systemowe a integracja. Sprawa Romów rumuńskich mieszkających we Wrocławiu". Wydarzeniu towarzyszyła otwarta debata poświęcona sprawie Romów rumuńskich - mieszkańców Wrocławia.

[link do raportu na issuu.com]

[link do raportu w formacie PDF]

Raport opisuje sytuację ludzi, którzy wyemigrowali z Rumunii do Polski dwadzieścia lat temu, jednak nadal żyją w całkowitym wykluczeniu bez dostępu do najbardziej podstawowych i powszechnych dóbr. Przedstawione zostały przyczyny migracji, historia rumuńskich Romów w Polsce i we Wrocławiu oraz szczegóły procesu eksmisyjnego, który Gmina Wrocław wytoczyła mieszkańcom romskiego koczowiska.

W publikacji opisano szereg akcji oddolnych organizowanych w celu wsparcia społeczności przez mieszkańców Wrocławia. Wypracowane zostały rekomendacje skierowane do władz, administracji publicznej i społeczeństwa. Przede wszystkim Nomada postuluje o wycofanie pozwu eksmisyjnego przez władze miasta, co jest niezbędnym warunkiem do rozpoczęcia współpracy i integracji ze społecznością Romów rumuńskich.

Raport powstał w ramach projektu "Assisting Empowerment and Social Inclusion of Romanian Roma Community Residing in Wrocław", wspartego przez ODIHR/OSCE.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować tym, którzy włączyli się w organizację wydarzenia promującego raport. A przede wszystkim osobom, których ten raport dotyczy, za to, że zgodnie z zasadą "nic o nas, bez nas", zabrały głos we własnej sprawie.

 • 2014.12.19_RaportRoma_01
 • 2014.12.19_RaportRoma_02
 • 2014.12.19_RaportRoma_05
 • 2014.12.19_RaportRoma_10
 • 2014.12.19_RaportRoma_11
 • 2014.12.19_RaportRoma_13
 • 2014.12.19_RaportRoma_14
 • 2014.12.19_RaportRoma_20
 • 2014.12.19_RaportRoma_22
 • 2014.12.19_RaportRoma_26
 • 2014.12.19_RaportRoma_27
 • 2014.12.19_RaportRoma_29
 • 2014.12.19_RaportRoma_32
 • 2014.12.19_RaportRoma_33
 • 2014.12.19_RaportRoma_36
 • 2014.12.19_RaportRoma_37
 • 2014.12.19_RaportRoma_40
 • 2014.12.19_RaportRoma_43
 • 2014.12.19_RaportRoma_47
 • 2014.12.19_RaportRoma_63

Fot. Katarzyna Pawlik / NOITA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI OBWE I WŁADZ

Dzień wcześniej, dnia 18 grudnia, przedstawiciele Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (ODIHR/OSCE) http://www.osce.org/odihr spotkali się we Wrocławiu z przedstawicielami Urzędu Miasta (Departament Spraw Społecznych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) oraz z przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego (Departament ds. Cudzoziemców i Obcokrajowców) a także z Biurem Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich we Wrocławiu. Rozmowy dotyczyły sytuacji romskich mieszkańców Wrocławia pochodzących z Rumunii oraz działań, podejmowanych przez władze na rzecz tej grupy.

PODSUMOWANIE PRAC ZESPOŁU DORADCZEGO WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

W grudniu swoją pracę zakończył Zespół Wojewody Dolnośląskiego ds. Romów rumuńskich z Wrocławia. Urzędnicy zapowiedzieli, że w 2015 roku złożą do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej projekt programu "Wiedza, Edukacja i Rozwój". Szczegóły projektu nie są znane. Jeśli projekt uzyska finansowanie ma szansę ruszyć z początkiem 2016 roku.

[link do artykułu na Wirtualnej Polsce]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMIERA FILMU “KRÓLOWA CISZY”

18 grudnia w Dolnośląskim Centrum Filmowym odbyła się wrocławska premiera filmu Agnieszki Zwiefki "Królowa ciszy" http://thequeenofsilence.com/. Specjalnymi gośćmi pokazu była Denisa, niesłysząca mieszkanka koczowiska, której historia stała się fabułą obrazu oraz społeczność mieszkająca na wrocławskim koczowisku. Film zbiera bardzo dobre recenzje i jest wyświetlany na międzynarodowych festiwalach

[link do wrocławskiej Gazety Wyborczej]

http://vimeo.com/110426470

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKCJA CROWDFUNDINGOWA NOMADY

Na początku grudnia ruszyła zbiórka pieniędzy, które mają zostać przeznaczone na opiekę medyczną dzieci mieszkających na koczowisku http://goto.gg/18896 . Taka zbiórka jest koniecznością, ponieważ przebywające w Polsce dzieci migranckie o nieuregulowanym statusie nie są objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Akcja potrwa do 21 stycznia 2015.

[link do wrocławskiej Gazety Wyborczej]

Medical Care for 15 Romanian Roma Schoolchildren

Give Now

http://www.globalgiving.org/projects/medical-care-roma-schoolchildren-in-poland/