Menu

IV Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych

W dniach 14-17 maja we Wrocławiu odbyło się IV Forum do spraw Lokalnych Polityk Migracyjnych, którego gospodynią była NOMADA https://www.youtube.com/watch?v=_b_rYMgY05Y&feature=youtu.be

Link do strony wrocławskiej edycji Forum: http://politykimigracyjne.pl/forum-2015/forum-wroclaw 

Jest to jeden z elementów projektu Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Imigrantów, który ma na celu włączenie migrantów i tematyki migracyjnej w główny nurt debaty publicznej. Projekt zakłada kontynuację tworzenia narzędzi służących aktywnemu włączaniu imigrantów w życie publiczne, w tym debatę dotyczącą ich samych, w celu wypracowania rekomendacji dla władz szczebla lokalnego.

Projekt jest realizowany przez Fundację Inna Przestrzeń http://www.przestrzen.art.pl/ w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Homo Faber http://www.hf.org.pl/ao/index.php , Urzędem miasta stołecznego Warszawy http://www.um.warszawa.pl/ oraz Icelandic Human Rights Centre https://www.facebook.com/ICEHR?fref=ts

Miasto Wrocław objęło patronat nad wydarzeniem http://www.wroclaw.pl/1417-maja-forum-ds-lokalnych-polityk-migracyjnych

Działania na rzecz migrantów we Wrocławiu zostały docenione wyróżnieniem “Miasta Otwarte”

http://politykimigracyjne.pl/images/demo/NagrodaMiastaOtwarte.pdf

Projekt jest realizowany przy współpracy z Krajową Platformą Współpracy na rzecz Integracji

https://www.facebook.com/krajowaplatforma

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na początek zapraszamy do obejrzenia materiału:

Romowie w Polsce. Integracja z romskimi imigrantami z Rumunii, który powstał w czasie IV Forum

https://www.youtube.com/watch?v=IFNVc5pNBjA 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grupy robocze - praca ekspertów na rzecz integracji z romskimi migrantami

W wydarzeniu wzięło udział ponad sto osób z sektorów - administracji centralnej, samorządowej, organizacji pozarządowych, aby skoncentrować się na problemach i wyzwaniach związanych z procesem integracji z migrantami w Polsce. Praca podczas Forum zorganizowana była wokół grup roboczych, paneli tematycznych oraz prezentacji eksperckich.

Tematem pracy jednej z grup roboczych była: Międzysektorowa współpraca na rzecz integracji z romskimi migrantami ekonomicznymi w Polsce

http://politykimigracyjne.pl/component/k2/item/348-miedzysektorowe-dzialania-na-rzecz-integracji-z-romskimi-migrantami-ekonomicznymi-w-polsce

W pracach grupy wzięło udział ponad 20 osób reprezentujących:

  • administrację Unii Europejskiej,
  • Rząd RP
  • urzędy wojewódzkie (Wrocław, Warszawa),
  • Urząd Miasta Wrocławia,
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
  • organizacje pozarządowe: z Wrocławia (Nomada http://nomada.info.pl/ ), Poznania (Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów http://www.wsl-poznan.pl/ ) i Gdańska (Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek http://cwii.org.pl/ )

          

Prace grupy wsparli swoją wiedzą eksperci - cyganolodzy, psychologowie, mediatorzy, specjaliści z zakresu strategii integracyjnych Romów w Europie: prof. Barbara Weigl z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej http://www.wsns.aps.edu.pl/instytut-psychologii-stosowanej/sylwetki-naukowe/weigl-barbara.aspx, dr Joanna Kostka z Central European University http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/ue/20150105/niech-pani-torebke-mocniej-trzyma-bo-tu-cyganie-kradna , Dorota Whitten - mediatorka i specjalistka z zakresu zarządzania konfliktem z Fundacji Dom Pokoju http://ekspertki.org/ekspertki/dorota-whitten/ , Andrzej Grzymała- Kazłowski, współautor pierwszego rządowego programu na rzecz społeczności romskiej. Grzymała - Kazłowski jest pomysłodawcą Muzeum Kultury Romów http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34862,16305561,Powstaje_Muzeum_Romow__Pokaza_m_in__cyganskie_wozy.html  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Efektem pracy grupy roboczej jest deklaracja współpracy przedstawicieli różnych sektorów zmierzająca do poprawy sytuacji romskich migrantów ekonomicznych mieszkających w Polsce.

Platforma do współpracy jest otwarta na wzmacnianie swojej działalności poprzez udział kolejnych ekspertów. Jednym z jej celów jest także praca nad modelami rozwiązań dla innych miejscowości.

Obszary, na których skupia się praca zaangażowanych uczestników procesu integracji z Romami to:

*bezpieczeństwo

*opieka zdrowotna

*edukacja

*pomoc socjalna

*pomoc prawna

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezentacje eksperckie

Podczas IV Forum odbył się także szereg prezentacji eksperckich z różnych dziedzin życia migrantów w Polsce. Jedną z nich była prezentacja dr Joanny Kostki, absolwentki Central European University pt. “Romowie - migranci bez praw. Migracja Romów na terenie Unii Europejskiej”. Podczas prezentacji przedstawione i omówione zostały kwestie migracji ekonomicznej w Unii Europejskiej w kontekście segregacji oraz uprzedzeń względem migrujących Romów na przykładzie polityk realizowanych w państwach Europy - Francji i Włoszech.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Debaty

Jednymi z głównych wydarzeń w ramach IV Forum były otwarte debaty. Jedna z nich była poszukiwaniem odpowiedzi na pytanieJak wyobrażamy sobie przyszłość Romów rumuńskich?” W debacie wzięli udział:

Barbara Weigl, Instytut Psychologii Stosowanej Akademii Pedagogiki Specjalnej

Draginia Nadażdin, Amnesty International Polska

Agata Ferenc, Stowarzyszenie Nomada

Manuela Pliżga-Jonarska, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Andrzej Grzymała Kazłowski, cyganolog

Spotkanie prowadziła: Elżbieta Osowicz, dziennikarka Polskiego Radia Wrocław

       


Uczestnicy próbowali zastanowić się i ocenić czy możliwa jest międzysektorowa współpraca na rzecz romskich migrantów ekonomicznych oraz czy jesteśmy w stanie razem dążyć się do integracji z ludźmi żyjącymi poza marginesem systemu społecznego i politycznego - reprezentującymi kulturę różną od kultury społeczeństwa większościowego.

Cała debata dostępna tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=eAwuLBBSnwo 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontynuacja współpracy po Forum

19 maja, dwa dni po zakończeniu IV Forum ds. lokalnych polityk migracyjnych, część uczestników grupy roboczej spotkała się w Fundacji Dom Pokoju, która zaproponowała swoje wsparcie w działalności grupy - poprzez udział i moderację jej pracy. W ten sposób grupa złożona z przedstawicieli różnych sektorów kontynuuje w regularnym trybie pracę rozpoczętą w czasie IV Forum.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posiedzenie Zespołu Wojewody Dolnośląskiego ds. sytuacji Romów rumuńskich

Tydzień później, 26 maja w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie uczestników Zespołu Wojewody Dolnośląskiego ds. sytuacji Romów rumuńskich

Spotkanie dotyczyło edukacji dzieci i młodzieży, która od przeszło roku bierze udział w formalnych indywidualnych zajęciach szkolnych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych - Nomady http://roma.nomada.info.pl/ , Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa http://www.silesius.org.pl/ , Fundacji Pokoju http://www.dompokoju.org/Home

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dziękujemy!

Stowarzyszenie Nomada chce podziękować wszystkim uczestnikom i uczestniczkom IV Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych i wszystkim, którzy włączyli się w jego przygotowanie i realizację.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

realizacja materiałów fotograficznych i filmowych: Kontrplan; opracowanie merytoryczne: Dawid Krawczyk 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------