Menu

WROCŁAW DLA WSZYSTKICH BEZ NIENAWIŚCI

5 czerwca przez Wrocław przeszła już po raz trzeci parada uliczna pod hasłem “Wrocław dla Wszystkich bez Nienawiści”

relacja z wydarzenia: https://www.youtube.com/watch?v=xiMfgj1gh0s&feature=youtu.be 

strona na facebook'u: https://www.facebook.com/WroclawDlaWszystkich 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WSPÓŁPRACA MIĘDZYSEKTOROWA NA RZECZ ROMSKICH MIGRANTÓW - ciąg dalszy

9 i 23 czerwca w siedzibie Fundacji Dom Pokoju w Infopunkcie Nadodrze (Łokietka 5) odbyły się kolejne spotkania osób włączonych w prace grupy roboczej powstałej w czasie IV Forum ds. lokalnych polityk migracyjnych http://politykimigracyjne.pl/  (14-17 maja 2015, Wrocław)

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROMNI 2015 DEBATA O SYTUACJI KOBIET ROMSKICH W POLSCE

12 czerwca przedstawiciele Stowarzyszenia Nomada wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez profesor Małgorzatę Fuszarę, Pełnomocniczkę Rządu ds. Równego Traktowania, która odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

http://rownetraktowanie.gov.pl/aktualnosci/romni-2015-debata-o-sytuacji-kobiet-romskich-w-polsce

W czasie tego wydarzenia przedstawiciele Rządu i Prezydenta RP odznaczyli zasłużone działaczki społeczne - Marię Delimatę http://jednizwielu.pl/?person=maria-delimata , Krystynę Markowską http://jednizwielu.pl/?person=krystyna-markowska , Stanisławę Mirgę http://jednizwielu.pl/?person=stanislawa-mirga  i Izabelę Stankiewicz http://ro.com.pl/iza-stankiewicz-odebrala-srebrny-krzyz-zaslugi/01215582

fot.KPRM

Specjalne wyróżnienie od Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania otrzymała Krystyna Gil http://jednizwielu.pl/?person=krystynagil, organizatorka i prezeska pierwszego w Polsce stowarzyszenia kobiet romskich.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[email protected] MIŁOŚCI WE WROCŁAWIU!

W dniach 19-21 czerwca na jednym z wrocławskich podwórek spotkały się dzieci i młodzież z Nadodrza i wrocławskiego koczowiska, które pod czujnym okiem Dariusza Paczkowskiego z Fundacji Klamra https://www.facebook.com/FundacjaKlamra?fref=ts i Małgorzaty Mirgi z Romskiego Stowarzyszenia Oświatowego Harangos https://www.facebook.com/pages/Romskie-Stowarzyszenie-O%C5%9Bwiatowe-Harangos/108117275929650?fref=ts stworzyły wspólne graffiti. Akcję przygotowało Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie „Trampolina” https://www.facebook.com/StowarzyszenieAktywnychSpolecznieTrampolina?fref=ts  przy współpracy ze Stowarzyszeniem Nomada.

Akcja odbyła się w ramach projektów:  "[email protected] Miłości" (Fundacja Klamra),  "Profilaktyczny program streetworkerski dla młodzieży z Nadodrza" (Stowarzyszenie Aktywnych Społecznie "Trampolina"). Oba projekty są realizowane w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego ze środków EOG. 

   

fot.Anna Szczęśniak, Aneta Stefańska

W czasie trwania akcji odwiedziła nas grupa młodzieży z Autorskiego Liceum Artystycznego we Wrocławiu i Carl-Freidrich-Gauß Schule w Hannoverze, która realizowała projekt dotyczący edukacji Romów, pytając o to czy jest to forma asymilacji, integracji czy wykluczenia. Przy tej okazji poznaliśmy Reinholda Baaske, nauczyciela historii ze szkoły w Hannoverze, który jest Przewodniczącym Związku Romów i Sinti w Dolnej Saksonii.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

26 czerwca zakończył się pierwszy rok szkolny dzieciaków z koczowiska. Uczniowie i uczennice Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego, w towarzystwie swoich rodziców, otrzymali od dyrektora szkoły i zespołu nauczycielskiego świadectwa oraz upominki. W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Nomada i Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa.

 

 

 

Uczniom, uczennicom, a także osobom zaangażowanym w proces edukacji dzieci romskich migrantów gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszym procesie kształcenia!  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WARSZTATY STOWARZYSZENIA NOMADA

29 czerwca w Centrum Integracji Społecznej we Wrocławiu odbył się pierwszy z serii warsztatów dotyczących współpracy ze społecznością Romów rumuńskich. W spotkaniu wzięło udział 10 przedstawicielek instytucji publicznych i pozarządowych (m.in. Urząd Wojewódzki, Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja). Warsztaty prowadzili Marcin Fiedorowicz - certyfikowany trener antydyskryminacyjny i Maciej Mandelt - asystent rodzin romskich ze Stowarzyszenia Nomada.

 

Warsztaty są częścią projektu “Przeciwdziałanie wykluczeniu systemowemu Romów rumuńskich”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, realizowanego przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOTKANIE DOTYCZĄCE EDUKACJI DZIECI ROMSKICH

30 czerwca przedstawicielki Stowarzyszenia Nomada wzięły udział w spotkaniu podzespołu ds. edukacji przy Wojewodzie Dolnośląskim, który zajmuje się włączaniem dzieci romskich migrantów z Wrocławia do systemu edukacji.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           

NOWY PROJEKT STOWARZYSZENIA NOMADA   

Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało Stowarzyszeniu Nomada zlecenie na wsparcie zadania publicznego pt. "Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku międzykulturowym”. Projekt ma służyć wsparciu dzieci oraz ich rodziców w procesie edukacji w szkole podstawowej. Jednymi z planowanych działań są wyjazdy wakacyjne i zajęcia sportowe, a także działania mediacyjne w środowisku szkolnym.

Projekt trwa od lipca do 30 listopada 2015 roku. Kwota dotacji wynosi 41 425 złotych.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------