Menu

Dzisiaj, 10 grudnia, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Jest to rocznica przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przez Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych, dnia 10 grudnia 1948 roku.

Romowie są największą mniejszością etniczną Europy, która nadal nie może w pełni korzystać z praw człowieka - nadal cierpią z powodu wykluczenia, napiętnowania, negatywnych uprzedzeń i dyskryminacji we wszystkich wymiarach życia. Narażeni są na przemoc i mowę nienawiści. Doświadczają dyskryminacji w dostępie do mieszkalnictwa, edukacji, opieki zdrowotnej i zatrudnienia.

Ruch praw Romów nie wymaga przyznania tej grupie żadnych specjalnych przywilejów, ale domaga się poszanowania podstawowych praw człowieka dla każdego Roma i każdej Romni i niezależnie od miejsca zamieszkania możliwości prowadzenia godnego życia.

Uczcijmy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka romskim hymnem "Gelem, Gelem" w wykonaniu cygańskiej pieśniarki Esmy.