Menu

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA zaprasza na prezentację raportu pt.:”Wykluczenie systemowe a integracja. Sprawa Romów rumuńskich z Wrocławia”, która odbędzie się dnia 19 grudnia 2014 roku o godzinie 12.00 w Teatrze Muzycznym CAPITOL przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67 we Wrocławiu.

Po prezentacji odbędzie się dyskusja z udziałem ekspertów.

Raport powstał w ramach projektu: „Assisting the Empowerment and Social Inclusion of the Romanian Roma Community Residing in Wroclaw” finansowanego ze środków OBWE/ODIHR.