Menu

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez Stowarzyszenie Nomada raportem “Wykluczenie systemowe a integracja. Sytuacja Romów rumuńskich mieszkających we Wrocławiu”.

Stanowi on podsumowanie zgromadzonych przez nas informacji oraz ich analizę, a także płynące z nich wnioski i rekomendacje. Raport został przygotowany w celu przedstawienia sytuacji grupy ludzi, romskich migrantów z Rumunii, których skrajnie trudna sytuacja ekonomiczna zmusiła do opuszczenia swojego kraju i osiedlenia się w Polsce.

[Raport na issuu.com]

[Raport w formacie PDF]

Opisujemy zarówno specyfikę tej grupy, jak i rzeczywistość prawno-społeczną, w jakiej się ona znajduje. Podstawowe informacje na ten temat znalazły się w opublikowanej przez nas broszurze z listopada 2013, którą polecamy, jako wstęp do prezentowanego raportu.

[Raport "Społeczność Romów rumuńskich we Wrocławiu - listopad 2013.]

W raporcie przedstawiamy dyskryminujące mechanizmy wykluczenia systemowego, społecznego i kulturowego oraz przykłady łamania praw człowieka. Omawiamy także przyczyny tych zjawisk.

Prezentujemy działania władz, instytucji publicznych, organizacji i obywateli w obliczu „sytuacji kryzysowej”. Raport stanowi także podsumowanie trzech lat naszej pracy ze społecznością Romów rumuńskich.

Szczególną uwagę poświęcamy sprawie sądowej wytoczonej przez gminę Wrocław mieszkańcom romskiego koczowiska a pierwszą naszą rekomendacją jest wycofanie pozwu eksmisyjnego przeciwko Romom, co stanowi warunek rozpoczęcia dialogu i integracji.

Zdjęcia z prezentacji raportu w Teatrze Capitol (19 grudnia 2014):

 • 2014.12.19_RaportRoma_01
 • 2014.12.19_RaportRoma_02
 • 2014.12.19_RaportRoma_05
 • 2014.12.19_RaportRoma_10
 • 2014.12.19_RaportRoma_11
 • 2014.12.19_RaportRoma_13
 • 2014.12.19_RaportRoma_14
 • 2014.12.19_RaportRoma_20
 • 2014.12.19_RaportRoma_22
 • 2014.12.19_RaportRoma_26
 • 2014.12.19_RaportRoma_27
 • 2014.12.19_RaportRoma_29
 • 2014.12.19_RaportRoma_32
 • 2014.12.19_RaportRoma_33
 • 2014.12.19_RaportRoma_36
 • 2014.12.19_RaportRoma_37
 • 2014.12.19_RaportRoma_40
 • 2014.12.19_RaportRoma_43
 • 2014.12.19_RaportRoma_47
 • 2014.12.19_RaportRoma_63

fot. Katarzyna Pawlik / NOITA