Menu

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w dniu 30 stycznia 2014 roku na konto Stowarzyszenia NOMADA wpłynęła kwota 6 685,28 złotych zebrana w ramach kampanii „Medical Care For 15 Romanian Roma Schoolchildren” na www.globalgiving.org. Zgodnie z celem kampanii kwota ta zostanie przeznaczona na opłacenie podstawowej pomocy medycznej dzieciom romskim z koczowisk we Wrocławiu. W dniu 30 kwietnia na stronie projektu pod linkiem http://goto.gg/18896 zamieszczony zostanie raport z naszych działań. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom i informujemy, że wciąż można wesprzeć dzieciaki. Kampania trwa! Tak jak dotychczas wpłat dokonujemy poprzez link http://goto.gg/18896.

 

Zespół NOMADY