Menu

Dzieci z koczowiska na Kamieńskiego uczestniczyły w integracyjnych warsztatach plastyczno - ruchowych związanych tematycznie z zimą podczas tegorocznych Ferii . W warsztatach uczestniczyło dziesięcioro romskich i dziesięcioro polskich dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

Warsztaty trwały od 28 do 30 stycznia 2015 roku, po trzy godziny dziennie. Na warsztaty każdorazowo składały się dwie części- teoretyczna i praktyczna. Wprowadzenie teoretyczne na każdym warsztacie związane były tematycznie z zimą. Dzieci poznawały śnieżne formacje, uczyły się odróżniać leśne zwierzęta po ich śladach na śniegu. W częsci plastycznej dzieci tworzyły obiekty- śnieżynki z wykorzystaniem różnych technik i materiałów oraz prace plastyczne z wykorzystaniem farb zamrożonych w kostki lodu. Zarówno część zajęciowa jak i sama integracja między dziećmi przebiegła bardzo pomyślnie i z dużą dozą entuzjazmu.

Kolejna owocna współpraca nawiązana z Fundacją Ekorozwoju:  edukatorzy z Fundacji przeprowadzili w dniu  3 lutego warsztaty dotyczące ekologii dla jedenaściorga dzieci z koczowiska na Kamieńskiego. Dzieci uczestniczyły w warsztatach o tematyce ekologicznej, na których uczyły się efektywnie wykorzystywac różne odpady i stworzyły z nich torby. W najbliższej przyszłości mamy w planie wspólnie z Fundacją Ekorozwoju przeprowadzić kolejny warsztat, ponieważ zrealizowany dał dzieciom dużo satysfakcji i uwrażliwił je na kwestie szerokopojętej ekologii.