Menu

 

Wrocław, 29.07.2015

 

Jako organizacja, która od 4 lat pracuje ze społecznością romskich migrantów z Rumunii mieszkających we Wrocławiu oświadczamy:

1.Prowizoryczne osiedle przy ul. Paprotnej nie było opuszczone. Od siedmiu lat nieprzerwanie zamieszkiwała je rodzina migrantów z Rumunii. Miejsce było regularnie odwiedzane przez policję, straż miejską, pracowniczki MOPS-u, kuratorów sądowych, asystentów/ki ze Stowarzyszenia NOMADA. Zarówno wyżej wymienione instytucje jak i pracownicy sąsiadujących z koczowiskiem firm mogą potwierdzić stałą obecność Romów przy ul. Paprotnej.

2.Osoby mieszkające przy ul. Paprotnej nie otrzymały pisemnej decyzji o wyburzeniu zamieszkiwanych przez nie nieruchomości, tym samym nie dano im możliwości odwołania się od tej decyzji, zabezpieczenia i przeniesienia swojego mienia. Decyzja o likwidacji osiedla powinna być przekazana w formie pisemnej, a jej treść objaśniona Romom przez tłumacza języka Romani, asystenta rodzin romskich czy tłumacza kulturowego.

3. Romowie potrzebują pomocy i chcą z niej korzystać. Wsparcie powinno być udzielane adekwatnie do ich potrzeb, w zgodzie z kulturą romską i z poszanowaniem godności. Działania pomocowe gminy powinny być transparentne, konsultowane ze społecznością i zgodne z dobrymi praktykami.

4. Romscy migranci nie odmawiają rejestracji pobytu w Polsce. Aby ją uzyskać, podobnie jak pozostali obywatele UE, muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne i środki finansowe. Wykluczeni ekonomicznie Romowie nie są w stanie spełnić warunków rejestracji.

Sytuacja romskich migrantów we Wrocławiu została dokładnie opisana w raporcie Stowarzyszenia NOMADA pt. “Wykluczenie systemowe, a integracja. Sytuacja Romów rumuńskich mieszkających we Wrocławiu”:

http://roma.nomada.info.pl/images/RAPORT/raport__nomada_roma_grudzien_2014_net.pdf