Menu

Miło nam powiadomić, że Stowarzyszenie NOMADA otrzymało dotacje ze środków ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury pod nazwą Kultura Dostępna na realizację projektu pt.:[W]łączmy kulturę - integracja ze społecznością romskich migrantów poprzez współuczestnictwo w kulturze.

 Chcemy we Wrocławiu stworzyć  atmosferę kreatywnej współpracy, która pozwoli zaangażować  twórców  kultury do prowadzenia działań artystycznych mających na celu łamanie stereotypów, promocję  tolerancji i wymiany międzykulturowej oraz stworzyć  dobre praktyki tego typu pracy, które będziemy  mogli przedstawiać  i popularyzować  w innych miejscach kraju.

Projekt jest kontynuacją współpracy rozpoczętej z różnorodnymi instytucjami kultury we Wrocławiu oraz  tymi, które prezentują i propagują kulturę romską w Polsce. 
 
W poprzednich latach osoby reprezentujące te instytucje oraz artyści różnych dziedzin sztuki, włączyli  się bardzo prężnie w różnego typu kampanie na rzecz społeczności romskich migrantów we Wrocławiu.   Dodatkowym wynikiem nawiązanej współpracy było szereg akcji artystycznych przeprowadzonych z  udziałem tej społeczności, jej dedykowanych oraz promujących jej pozytywny wizerunek oraz wizję  integracji przez sztukę. 

Niniejszy projekt umożliwi jego uczestnikom ­ społeczności romskich migrantów mieszkających w  Polsce, poznanie instytucji kultury i ich oferty, zdobycie pozytywnych doświadczeń w kontakcie z  kulturą oraz zbudowanie kompetencji zarówno do tworzenia kultury jak i jej odbioru. 

Partnerami projektu są:
1) Muzeum Współczesne Wrocław (MWW)
2) Muzeum Etnograficzne w Tarnowie
3) Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu,
4) Teatr Muzyczny Capitol
5)Centrum Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Wrocławia,  
6) Stowarzyszenie Kulturalno­Artystyczne „Rita Baum”­ czasopismo literacko­artystyczne
7) Fundacja [S:up]