Menu

W tym roku szkolnym szesnaścioro dzieci romskich pochodzących z Rumunii chodzi do wrocławskiej szkoły podstawowej. Z powodu życia w ubóstwie obiad w szkole jest dla wielu z nich jedynym ciepłym posiłkiem. Dzięki temu dzieci nie są głodne, chętniej się uczą i nie żebrzą na ulicy. Od października brakuje nam pieniędzy na zakupienie obiadów. Dlatego prosimy o wsparcie dzieciaków w nauce!

     

Wpłacając 5,50 zł. – kupujesz jeden obiad.

Wpłacając 110 zł. - kupujesz jednemu dziecku obiad na cały miesiąc.

Robiąc stałe zlecenie 10,10 zł – kupujesz 2 obiady miesięcznie.

Spraw, by dziecko nie było głodne!

 

nr konta: 61114011400000469018001011

tytuł przelewu: darowizna dla dzieci romskich

adres: Stowarzyszenie Nomada, ul. Paulińska 4-8, Wrocław 50-247

 

Więcej o tym jak wygląda przebieg procesu edukacji dzieciaków z wrocławskiego osiedla Romów rumuńskich:

  • Początkowo edukacja dzieci romskich migrantów z Rumunii miała charakter nieformalny. W latach 2012-2014 dzieci brały udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez wolontariuszki ze Stowarzyszenia NOMADA i Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa. Zajęcia odbywały się w jednej z wrocławskich szkół w dwóch grupach wiekowych, dwa razy w tygodniu, po dwie godziny lekcyjne. Uczestniczyło w nich 15-20 dzieci w wieku 5-15 lat. Celem zajęć była nauka języka polskiego, rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, umiejętności współpracy, zdolności manualnych oraz zwiększenie poziomu wiedzy ogólnej. Dla większości dzieci było to pierwsze doświadczenie nauki w przestrzeni szkoły, dzięki któremu poznały zasady pracy w klasie i opanowały wybrane elementy podstawy programowej realizowanej w przedszkolu oraz na poziomie klasy "0" i klasy pierwszej szkoły podstawowej
  • W latach 2013-2014 dzieci wzięły udział w realizowanym przez Stowarzyszenie NOMADA projekcie “Przyjazne Przestrzenie Miasta - przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu dzieci rumuńskich Romów mieszkających we Wrocławiu". W ramach projektu, uczestniczyły w wycieczkach, których celem było zapoznanie ich z wrocławskimi instytucjami kultury. Działania w projekcie skoncentrowane były na inicjowaniu i wzmocnieniu procesu integracji, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz poszerzeniu wiedzy dotyczącej kultury polskiej i kultury romskiej.
  • We wrześniu 2014 r. 8 dzieci z osiedla na ul. Kamieńskiego rozpoczęło edukację szkole podstawowej. Wszystkie dzieci (w wieku 7 - 17 lat) uczestniczyły w kursie języka polskiego i zajęciach wyrównawczych. Od września do grudnia 2015 kurs odbywał się pięć razy w tygodniu, po dwie godziny, z podziałem na dwie grupy wiekowe. Od grudnia 2015, po orzeczeniu wobec dzieci indywidualnego nauczania, każde dziecko przychodziło do szkoły trzy razy w tygodniu na dwie godziny lekcyjne. Od marca 2015 r. do grupy uczestniczącej w zajęciach szkolnych dołączyła kolejna czwórka dzieci. Efektem zajęć w szkole podstawowej było uzyskanie przez dziesięcioro dzieci promocji do klasy drugiej.                           
  • Od stycznia do czerwca 2015 młodzież uczęszczała na kurs komputerowo - językowy prowadzony przez Stowarzyszenie NOMADA w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu systemowemu społeczności Romów rumuńskich"przypis: projekt współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.                                                                                                                            
  • W 2015 roku Stowarzyszenie Nomada realizuje projekty (zadania publiczne) Ministerstwa Edukacji Narodowej - "Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym” oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w ramach Narodowego Centrum Kultury) - "[W]łączmy kulturę - integracja ze społecznością romskich migrantów poprzez współuczestnictwo w kulturze ". Oba są skoncentrowane na wsparciu dzieci i młodzieży romskiej w integracji i przybliżeniu kultury społeczeństwa przyjmującego
  • Od września 2015 r. dziewięcioro dzieci rozpoczęło naukę w klasie drugiej. Wszystkie  dzieci (w wieku od 7 do 15 lat) uczą się razem w jednej klasie. Szkoła zatrudniła asystentkę nauczyciela, której praca ma na celu wspieranie edukacji dzieci i pomoc wychowawczyni w kontakcie z rodzicami oraz powołała “Zespół ds. wspierania edukacji uczniów romskich”, w którego skład wchodzą: wychowawczyni, pedagog szkolna, asystentka nauczyciela.
  • W roku szkolnym 2015/2016 do Szkoły Podstawowej nr 20 we Wrocławiu uczęszcza 16 dzieci
  • Dotychczas śniadanie i ciepłu posiłek w szkolnej stołówce opłacały Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa oraz Stowarzyszenie Rita Baum. Niestety obecne wsparcie nie wystarcza na to żeby wszystkie dzieci miały zapewnione te dwa posiłki. Dlatego zwracamy się do Was o pomoc i wsparcie dzieciaków w nauce!