Menu

Projekt umożliwia jego uczestnikom - społeczności romskich migrantów mieszkających w  Polsce, poznanie instytucji kultury i ich oferty, zdobycie pozytywnych doświadczeń w kontakcie z  kulturą oraz zbudowanie kompetencji zarówno do tworzenia kultury jak i jej odbioru.

Działania projektu mają charakter procesu:  1 etap: wzmocnienie tożsamości kulturowej społeczności romskiej poprzez udział w wydarzeniach  promujących kulturę, tradycję oraz historię tej mniejszości w Polsce.  2 etap: proces wyrabiania nawyków uczestnictwa w kulturze, udostępniania jej oferty popularyzowanie dziedzictwa o znaczeniu narodowym.  3 etap: podniesienie kompetencji uczestników projektu do tworzenia kultury poprzez udział w  procesie twórczym warsztatach artystycznych.Cały proces będzie służył integracji Romów ze społeczeństwem większościowym (artystami, innymi odbiorcami sztuki) poprzez współuczestnictwo i współtworzenie działań artystycznych, a także  zwiększeniu dostępu romskich migrantów do kultury.

Czas realizacji: 1.08-31.12.2015

Budżet projektu: 30 000 zł

Projekt realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura Dostępna”.