Menu

 

Dokument zawiera m.in. raport z badań dotyczących sytuacji społecznej i ekonomicznej Romów i Romni, którzy wyemigrowali do Polski.

Na wyniki badań składają się 62 wywiady ankietowe i 18 rozmów pogłębionych. Zasięgiem badań zostało objętych 226 osób (w tym 122 dzieci)

Publikacja powstała w ramach projektu "Migranci romscy pochodzenia rumuńskiego w Polsce", realizowanego przez Zachodni Ośrodek Badań Społecznych i Ekonomicznych.

Publikacja jest dostępna tutaj: https://issuu.com/stow.nomada/docs/wlasnym_glosem_o_sobie__2_ 

Stowarzyszenie NOMADA obok Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów było partnerką ZOBSiE w projekcie finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego EOG w ramach programu "Obywatele dla Demokracji" Fundacji im. Stefana Batorego