Menu

dialog

W książce „My, wrocławianie” opisującej lokalne genius loci podano rezultaty badań socjologicznych związane z wrocławskim autostereotypem. Okazało się, że otwartość, solidarność i tolerancyjność to cechy najczęściej podawane przez wrocławian. Wskazało je odpowiednio 66, 38 i 33 procent respondentów. Powszechnie podziela się tutaj opinię, iż wystarczy postawić walizkę na peronie wrocławskiego dworca, by móc powiedzieć, że jest się wrocławianinem. Czy Cyganka, która urodziła syna na peronie trzecim, jest zatem wrocławianką? Mówi się, że nie. Podobno nie miała walizki