Menu

FSN

Dnia 7 października 2013 Stowarzyszenie NOMADA otrzymało dotację w wysokości 30 000 PLN w ramach konkursu ogłoszonego przez Społeczny Funduszu Notariatu na realizację projektu pt. "Przyjazne przestrzenie miasta - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci rumuńskich Romów mieszkających we Wrocławiu."

Celem konkursu było wyłonienie najciekawszych projektów poświęconych walce z wykluczeniem społecznym dzieci i młodzieży.

Jesteśmy jedną z czterech organizacji, które otrzymały dofinansowanie. Do konkursu zgłoszono 246 projektów.

http://www.fundusznotariatu.pl/