Menu

10 stycznia odbędzie się druga rozprawa w procesie dotyczącym eksmisji, który Gmina Wrocław wytoczyła społeczności Romów rumuńskich zamieszkujących koczowisko przy ulicy Kamieńskiego we Wrocławiu. W czasie pierwszej rozprawy, która miała miejsce 22 listopada 2013 roku, pełnomocnik pozwanych złożył wniosek o powołanie biegłego tłumacza języka romskiego. Sąd wniosek odrzucił powołując tłumacza języka rumuńskiego.

Osoby przesłuchiwane w czasie rozprawy wskazały na trudności ze zrozumieniem kwestii wypowiadanych przez tłumacza, co może mieć znaczący wpływ na przebieg rozprawy jak i wyrok sądu. Zgodnie z artykułem 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności każdy ma prawo do korzystania z pomocy tłumacza, jeżeli NIE ROZUMIE lub nie mówi językiem używanym w sądzie. Ustawa „Prawo o ustroju sądów powszechnych” z 27 lipca 2001 stanowi, że osoba niewładająca w wystarczającym stopniu językiem polskim ma prawo do występowania przed sądem w znanym przez nią języku i bezpłatnego korzystania z pomocy tłumacza. Obecność tłumacza w czasie procesu gwarantuje także artykuł 14 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.

Rzeczpospolita Polska w myśl artykułu 91 swej Konstytucji uznaje normy traktatowe zawarte w międzynarodowych konwencjach za część krajowego porządku prawnego. W sprawie wytoczonej Romom z Wrocławia bierze udział tłumacz języka rumuńskiego. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że pozwani mimo iż są obywatelami Rumunii, komunikują się przede wszystkim w języku romani, w określonym dla tej społeczności dialekcie. Konieczność powołania tłumacza języka romani przy procesie sądowym jest niezbędnym elementem troski o rzetelny proces i sprawiedliwy wyrok. Naszym podstawowym celem jest poszanowanie i obrona praw ludzi, którzy ze względu na pochodzenie są narażeni na niesprawiedliwość. Dlatego wnosimy o powołanie tłumacza języka romani w procesie Romów rumuńskich z Wrocławia.

Federacja Romska FROM/Oświęcim (koalicja zrzeszająca 36 polskich organizacji romskich)
Związek Romów Polskich/Szczecinek
Romskie Stowarzyszenie Oświatowe Harangos/Kraków
Fundacja Dialog Pheniben/Oświęcim
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej/Warszawa
Amnesty International/Warszawa
Krytyka Polityczna/Warszawa
Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita/Warszawa
Fundacja Inna przestrzeń/Warszawa
Fundacja Klamra/Żywiec
Żydowskie Stowarzyszenie CZULENT/Kraków
Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych "Grejpfrut"/Wrocław
Fundacja Autonomia/Kraków
Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej/Wrocław
Fundacja Ocalenie/Warszawa
Stowarzyszenie Edukacyjne Wieża Babel/Wrocław
Akcja Lokatorska/ Wrocław
Stowarzyszenie Promocji Wielokulturowości Interkulturalni PL/Kraków
Stowarzyszenie Dla Ziemi / Lublin
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej/ Warszawa
Stowarzyszenie Inter Art/ Poznań
Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów/Poznań
Siostrzana Inicjatywa Społeczna/Poznań
Stowarzyszenie Somalijskie w RP/Warszawa
Fundacja Projekt Caracol/Wrocław
Stowarzyszenie Homo Faber/Lublin
Inicjatywa 8 Marca/Wrocław
Recykling Idei/Wrocław
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego/Warszawa
La Strada/ Warszawa
Q Alternatywie/ Wrocław
Stowarzyszenie Wieża Babel/Wrocław
Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA/Wrocław

Głosy poparcia dla wniosku prosimy wysyłać na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.