Menu

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowe NOMADA postanowiło przystąpić jako podmiot na prawach strony do postępowania wytoczonego przez Gminę Wrocław społeczności Romów rumuńskich zamieszkujących koczowisko przy ulicy Kamieńskiego we Wrocławiu.

Ponieważ utrzymujemy stały kontakt z tą społecznością, posiadamy szeroką wiedzę na jej temat. Od początku trwania sprawy podjęliśmy się roli tłumacza kulturowego ­ wyjaśniamy osobom pozwanym skomplikowaną dla nich procedurę procesową, kontaktujemy się z reprezentantem kancelarii prawnej a także pośredniczymy przy wymianie informacji.

Pierwszy raz Romowie rumuńscy, mogą skorzystać z przysługującego im prawa do obrony. Jednak, aby mogli z tego prawa skorzystać w pełni, muszą rozumieć co się w procesie dzieje. W związku z tym dnia 18 stycznia 2014r. złożyliśmy do sądu kolejny (trzeci) wniosek o powołanie tłumacza z języka romani wraz z listami od organizacji popierających ten wniosek.
Podstawą prawną do podjęcia działań przez Stowarzyszenie NOMADA jest artykuł 61 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Decyzja o wstąpieniu do sprawy jest także zgodna z celami przyjętymi przez Stowarzyszenie i ujętymi w Statucie Stowarzyszenia.

Organizacje pozarządowe, które poparły wniosek o powołanie tłumacza z języka romani:
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej z Warszawy
Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego z Warszawy
Romskie Stowarzyszenie Oświatowe Harangos z Krakowa
Federacja Romska FROM z Oświęcimia
Związek Romów Polskich ze Szczecinka
Fundacja Dialog Pheniben z Oświęcimia
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej/Warszawa
Amnesty International/Warszawa
Krytyka Polityczna/Warszawa
Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita/Warszawa
Fundacja Inna przestrzeń/Warszawa
Fundacja Klamra/Żywiec
Żydowskie Stowarzyszenie CZULENT/Kraków
Fundacja Inicjatyw Społecznych i Kulturowych “Grejpfrut”/Wrocław
Fundacja Autonomia/Kraków
Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej/Wrocław
Fundacja Ocalenie/Warszawa
Stowarzyszenie Edukacyjne Wieża Babel/Wrocław
Akcja Lokatorska/ Wrocław
Stowarzyszenie Promocji Wielokulturowości Interkulturalni PL/Kraków
Stowarzyszenie Dla Ziemi / Lublin
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej/ Warszawa
Stowarzyszenie Inter Art/ Poznań
Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów/Poznań
Siostrzana Inicjatywa Społeczna/Poznań
Stowarzyszenie Somalijskie w RP/Warszawa
Fundacja Projekt Caracol/Wrocław
Stowarzyszenie Homo Faber/Lublin
Inicjatywa 8 Marca/Wrocław
Recykling Idei/Wrocław
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego/Warszawa
La Strada/ Warszawa
Q Alternatywie/ Wrocław
Stowarzyszenie Wieża Babel/Wrocław