Menu

zawiadomienie12 sierpnia Stowarzyszenie Nomada złożyło do prokuratury w Gdańsku zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z bezprawnym wyburzeniem osady Romów rumuńskich na terenie byłych ogródków działkowych w gdańskim Jelitkowie. Podjęte wobec romskiej rodziny działanie jest niedopuszczalne i ma znamiona dyskryminacji, stosowania przemocy oraz gróźb bezprawnych, naruszenia przestrzeni miru domowego, nadużycia uprawnień przez funkcjonariuszy i zniszczenia mienia a przede wszystkim złamania Praw Człowieka.