Menu

Sukces na Global Giving!

Z ogromną przyjemnością informujemy, że w dniu 30 stycznia 2014 roku na konto Stowarzyszenia NOMADA wpłynęła kwota 6 685,28 złotych zebrana w ramach kampanii „Medical Care For 15 Romanian Roma Schoolchildren” na www.globalgiving.org. Zgodnie z celem kampanii kwota ta zostanie przeznaczona na opłacenie podstawowej pomocy medycznej dzieciom romskim z koczowisk we Wrocławiu. W dniu 30 kwietnia na stronie projektu pod linkiem http://goto.gg/18896 zamieszczony zostanie raport z naszych działań. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom i informujemy, że wciąż można wesprzeć dzieciaki. Kampania trwa! Tak jak dotychczas wpłat dokonujemy poprzez link http://goto.gg/18896.

 

Zespół NOMADY

Zaproszenie na prezentację raportu

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA zaprasza na prezentację raportu pt.:”Wykluczenie systemowe a integracja. Sprawa Romów rumuńskich z Wrocławia”, która odbędzie się dnia 19 grudnia 2014 roku o godzinie 12.00 w Teatrze Muzycznym CAPITOL przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67 we Wrocławiu.

Po prezentacji odbędzie się dyskusja z udziałem ekspertów.

Raport powstał w ramach projektu: „Assisting the Empowerment and Social Inclusion of the Romanian Roma Community Residing in Wroclaw” finansowanego ze środków OBWE/ODIHR.

Prawa Romów - Prawami człowieka!!!

Dzisiaj, 10 grudnia, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Jest to rocznica przyjęcia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka przez Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych, dnia 10 grudnia 1948 roku.

Romowie są największą mniejszością etniczną Europy, która nadal nie może w pełni korzystać z praw człowieka - nadal cierpią z powodu wykluczenia, napiętnowania, negatywnych uprzedzeń i dyskryminacji we wszystkich wymiarach życia. Narażeni są na przemoc i mowę nienawiści. Doświadczają dyskryminacji w dostępie do mieszkalnictwa, edukacji, opieki zdrowotnej i zatrudnienia.

Czytaj więcej...

Akcja crowdfundingowa na pomoc medyczną dla dzieci romskich

Pomoc medyczna dla 15 dzieci, uczniów szkoły podstawowej, ze społeczności Romów rumuńskich

Projekt skierowany jest do 15 dzieci wywodzących się ze społeczności rumuńskich imigrantów, Romów mieszkających w Polsce. W tym roku po raz pierwszy w życiu część dzieci zaczęła chodzić do szkoły. Niestety nie przysługuje im ubezpieczenie zdrowotne, bo nie mają polskiego obywatelstwa. Problemy ze wzrokiem i słuchem oraz wady postawy to tylko niektóre dolegliwości utrudniając naukę i uniemożliwiające dzieciom pełny udziału w procesie kształcenia. Celem projektu jest zapewnienie im dostępu do usług medycznych oraz nadzorowanie wyników podjętego leczenia.

Czytaj więcej...

Migranci romscy w kampanii wyborczej

Sytuacja romskich migrantów we Wrocławiu i Gdańsku stała się jednym z elementów samorządowej kampanii wyborczej. O wysiedleniu w Gdańsku i sytuacji we Wrocławiu rozmawiali kandydaci na prezydentów miast w debatach organizowanych przez radio TOK FM i Gazetę Wyborczą:

Czytaj więcej...

Informacja o szkoleniach dla Romów

W październiku w ramach projektu "Assisting the Empowerment and Social Inclusion of the Romanian Roma Community Residing in Wrocław”, który NOMADA realizuje we współpracy z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, została przeprowadzona seria szkoleń ze społecznością Romów rumuńskich z Wrocławia. Szkolenia zostały oparte o wytłumaczenie praw i obowiązków Romów jak i przedstawicieli instytucji porządku publicznego (policja, straż miejska). Celem szkoleń było zwrócenie uwagi na sankcje, jakie nakłada prawo na osoby żebrzące, a także prawa przynależne osobom zatrzymywanym w celu przeszukania.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie do prokuratury w Gdańsku

zawiadomienie12 sierpnia Stowarzyszenie Nomada złożyło do prokuratury w Gdańsku zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z bezprawnym wyburzeniem osady Romów rumuńskich na terenie byłych ogródków działkowych w gdańskim Jelitkowie. Podjęte wobec romskiej rodziny działanie jest niedopuszczalne i ma znamiona dyskryminacji, stosowania przemocy oraz gróźb bezprawnych, naruszenia przestrzeni miru domowego, nadużycia uprawnień przez funkcjonariuszy i zniszczenia mienia a przede wszystkim złamania Praw Człowieka.

Oświadczenie Stowarzyszenia NOMADA

Oświadczenie Stowarzyszenia NOMADA w sprawie przymusowego wysiedlenia i zniszczenia mienia Romów rumuńskich w Gdańsku

W poniedziałek, 4 sierpnia, na terenie byłych ogródków działkowych w Gdańsku - Jelitkowie doszło do nielegalnego przymusowego wysiedlenia rodziny Romów rumuńskich.

W asyście policji, straży miejskiej i urzędników gdańskiego magistratu, pracownicy Biura Obsługi Mieszkańców zburzyli pięć baraków, w których od trzech lat mieszkali Romowie.

Tym samym dachu nad głową pozbawionych zostało kilkanaście osób, w tym dzieci i kobieta w ciąży.

Grunt, na którym mieściła się osada Romów jest własnością gminy. Funkcjonariusze publiczni, którzy byli obecni na miejscu, nie przedstawili mieszkańcom nakazu opuszczenia zamieszkanego przez nich miejsca ani żadnych dokumentów stanowiących podstawę do likwidacji ich domów.

Czytaj więcej...

Trzecia rozprawa Romów rumuńskich przed wrocławskim sądem

Izolda Kwiek

W piątek, dnia 21 lutego, odbyła się trzecia rozprawa w procesie wytoczonym przez Gminę Wrocław społeczności Romów rumuńskich z Wrocławia.

Sąd rozpatrywał wniosek Stowarzyszenia Nomada o wstąpienie do postępowania jako podmiot na prawach strony http://roma.nomada.info.pl/aktualnosci/item/350-oswiadczenie-nomady

Sąd wniosek oddalił. Sędzia Aleksandra Kędziora uzasadniła decyzję m.in tym, że sprawa Romów nie dotyczy praw człowieka a jedynie eksmisji z miejskiego gruntu.

Czytaj więcej...

10.01.2014 DRUGA ROZPRAWA O EKSMISJĘ ROMÓW RUMUŃSKICH I KONFERENCJA PRASOWA

rozprawaW piątek, 10 stycznia, odbędzie się druga rozprawa w procesie dotyczącym eksmisji, który Gmina Wrocław wytoczyła społeczności Romów rumuńskich zamieszkujących koczowisko przy ulicy Kamieńskiego we Wrocławiu. Rozprawa będzie miała miejsce w Sądzie Okręgowym przy ulicy Sądowej 1we Wrocławiu od godziny 9.00. Bezpośrednio przed rozprawą zapraszamy na konferencję prasową organizowaną przez Stowarzyszenie Amnesty International i Stowarzyszenie Nomada, która odbędzie się bezpośrednio przed rozprawą o godzinie 8.00 w kawiarni w Cafe Cocofli przy ulicy Włodkowica 9.

Czytaj więcej...

Oświadczenie Nomady o przystąpieniu do sprawy sądowej na prawach strony

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowe NOMADA postanowiło przystąpić jako podmiot na prawach strony do postępowania wytoczonego przez Gminę Wrocław społeczności Romów rumuńskich zamieszkujących koczowisko przy ulicy Kamieńskiego we Wrocławiu.

Ponieważ utrzymujemy stały kontakt z tą społecznością, posiadamy szeroką wiedzę na jej temat. Od początku trwania sprawy podjęliśmy się roli tłumacza kulturowego ­ wyjaśniamy osobom pozwanym skomplikowaną dla nich procedurę procesową, kontaktujemy się z reprezentantem kancelarii prawnej a także pośredniczymy przy wymianie informacji.

Czytaj więcej...

Wniosek o powołanie tłumacza romani w procesie sądowym Romów

10 stycznia odbędzie się druga rozprawa w procesie dotyczącym eksmisji, który Gmina Wrocław wytoczyła społeczności Romów rumuńskich zamieszkujących koczowisko przy ulicy Kamieńskiego we Wrocławiu. W czasie pierwszej rozprawy, która miała miejsce 22 listopada 2013 roku, pełnomocnik pozwanych złożył wniosek o powołanie biegłego tłumacza języka romskiego. Sąd wniosek odrzucił powołując tłumacza języka rumuńskiego.

Czytaj więcej...