Menu

EEAGrants

We wrześniu 2014 roku Stowarzyszenie Nomada rozpoczęło realizację rocznego projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu systemowemu społeczności Romów rumuńskich.

Działania realizowane przez asystentów środowiskowych w ramach tego projektu, mają na celu wsparcie Romów podczas przechodzenia procesu związanego z wykonywaniem procedur administracyjnych, takich jak uzupełnianie i uzyskiwanie dokumentów niezbędnych do rejestracji pobytu.

Asystenci zatrudnieni w tym projekcie wyjaśniają prawa, obowiązki oraz zasady życia społecznego. Poradnictwo oferowane przez asystentów ma doprowadzić do przyswojenia wiedzy i nabycia kompetencji w sposób, który będzie możliwy do implementowania wśród społeczności Romów rumuńskich przez nich samych.

Asystenci i eksperci będa gromadzić wiedzę nabytą w czasie trwania projektu. Wspólnie z Romami uczestniczącymi w projekcie stworzą wydawnictwo w postaci broszury informacyjnej skierowanej do instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, instytucji prywatnych i obywateli. W broszurze znajdą się informacje opisujące społeczność Romów rumuńskich, przyczyny, które skłoniły jej przedstawicieli do migrowania, a także ich główne problemy związane z życiem w Polsce. W dokumencie znajdą się także praktyczne informacje dotyczące przechodzenia procedur rejestrowania obywateli Unii Europejskiej w Polsce, formy i możliwości dostępu do usług medycznych, wsparcia socjalnego przy udziale organizacji pozarządowych, agencji i biur pośredniczenia pracy oraz instytucji publicznych takich jak miejskie ośrodki pomocy społecznej i urzędy pracy.

Jednym z podstawowych elementów projektu jest także kurs komputerowy, który będzie oparty o niestandardowe metody nauki czytania i pisania. Kurs ma na celu usamodzielnienie i wzmocnienie jego uczestników. Jego efektem będzie umiejętność obsługiwania sprzętu multimedialnego, a także swobodniejsze poruszanie się w sieci oraz praktyczna umiejętność używania internetu w celu uzyskania dostępu do różnorakich usług.

Projekt zakończy się serią warsztatów informacyjnych, które przeprowadzą romscy liderzy wraz z asystentami. Warsztaty oparte o rekomendacje powstałe w czasie trwania projektu, będą skierowane m.in. do urzędników struktur lokalnych i centralnych. 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Centrum Zrównoważonego Rozwoju Społeczności Wrocławia.

Projekt jest realizowany w ramach programu dla organizacji pozarządowych Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

www.eeagrants.org

www.norwaygrants.org 

 

Koszt realizowanego projektu:176 682,00 złotych