Menu

ODIHR

Do końca 2014 roku Stowarzyszenie NOMADA we współpracy z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w europie (OSCE/ODIHR) realizuje projekt:

Assisting Empowerment and Social - Inclusion of Romanian Roma Community Residing in Wrocław, Poland

Celami projektu są:

*kontynuacja ścisłej współpracy ze społecznością Romów rumuńskich;

*wzmocnienie świadomości społeczności romskich migrantów w kwestiach, dotyczących jej praw, obowiązków i możliwości;

*wyłonienie potencjalnych liderów grupy i dostarczenie im niezbędnych umiejętności do pracy na

 rzecz praw swojej społeczności;

*wsparcie w toczącym się postępowaniu sądowym oraz jego wykorzystanie pod kątem rzecznictwa wśród urzędników reprezentujących władze, motywowanie do

 podejmowania decyzji i zobowiązań do działań strategicznych i planów mających na celu zniesienia wielowymiarowego wykluczenia ludności rumuńskich Romów;

*przygotowanie i dystrybucja treści w celu przekazywania społeczeństwu

 wiarygodnych informacji i prezentowania głosu samych Romów;

*wspieranie działań ułatwiających nawiązanie i prowadzenie dialogu między społecznością romską, władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi, a także społeczeństwem obywatelskim i wspólnotą międzynarodową w celu znalezienia trwałego rozwiązania zastałego konfliktu;

*przygotowanie raportu zawierającego opis sytuacji Romów rumuńskich mieszkających we Wrocławiu i w innych miastach Polski a także przygotowanie jego prezentacji.

 

Projekt rozpoczął się 22 sierpnia i potrwa do 15 grudnia 2014.

Wartość dotacji: 5000 Euro